"Änglavingars magi"

 

Jag vet vi möts

i medmänsklig samhörighet,

en dag när jag hänger

änglavingar på tork.

 

Här är det feltolkningarnas

tårar som torkar

i skuggan av

passionens vackra gestalt.

 

Tålamodets tafatta

steg mot Alltets dimension

blir lärdomen av

vackra händers beröring.