Velighet

 

Du tittade på mig

genom nyfiken ögonvrå

och jag undrade vad du såg.

 

Jag sneglade på linjer som

tilltalade och lät

sorlet bli bakgrundsmusik

 

Det ingen vågade

gav en avvaktande längtan,

i kaoset som hälsade på.

 

Obeslutsamhet blev

trygghetens limbo i

steg som gick än hit än dit.

 

Ögonvrår finns kvar

och det som inte är 

har ändå funnit plats i något.

 

Leende ögon vilar

i hågkomster, och jag låter

omöjligt vara möjligt.