"Bara här och nu"

 

Inget innan, inget efter.

Bara här och nu.

Låt tankar om ovissheten

sväva genom öppna fönster

och neutraliseras av osynliga krafter

så varandet i innerlighet kan få

känna stundens subtiliteter,

och slipper bli kantstötta av

linjära begränsningar.

 

Låt här och nu få visa sig

ur sin optimala vinkel,

och stoppa framförhållningens

önskan om kontroll,

så tilliten till kurvors följsamhet

blir ledstjärnan, och låt

morgondagens illusion

få bli nyfikna tomrum utan ord.