Allmänt G. Wikström, kompetens, kris, sjukvårdsminister

En sjukvårdsministern utan kompetens

 

Så var det dags igen för sjukvårdsministern G. Wikström att inta nyheterna på tv, och som vanligt gick mitt blodtryck upp avsevärt när han började prata om sin verklighetsfrånvända syn på orsaken till dagens kris inom sjukvården.

 

Varje gång han äntrar scenen pratar han om att det är bristen på specialistsjuksköterskor som gör att vården ser ut som den gör. Visst har många specialistsjuksköterskor gått i pension och fler kommer att göra det, men det är fel generation han riktar blicken mot. Istället borde han titta på de unga som nu tar sin examen och förstå att denna generation inte tillhör en avkomma av Florence Nightingale som till viss del min generation gjorde. De som är unga och kommer ut på arbetsplatserna har helt andra krav än jag hade. Många av dem vill inte arbeta heltid, och när jag var ung och tänkte att det hade varit skönare att arbeta deltid så förblev det en tanke hos mig, medan de som är unga nu uttrycker det och ställer krav. De har inte lust att leva i en arbetsmiljö som nästan ständigt består av stress, och en känsla av att man ligger ett steg efter. De känner inte heller en lojalitet mot sin arbetsgivare som andra före dem har känt, vilket gör att de byter arbetsgivare om de inte är nöjda. Till slut bytar de yrke helt och hållet och hinner inte ens komma på tanken om en specialistutbildning. Det är inte primärt brist på specialistsjuksköterskor utan sjuksköterskor.

 

Vi har också en växande kategori i samhället som heter de äldre, äldre. De som mår prima och som är över 80 år gamla. Vi har också många som är över 80 som inte mår bra, och som är den grupp sjuka som upptar en väldigt stor del av de få vårdplatser som finns. Att inrätta ett mellanled mellan kommunen och landstinget så de kan få bra, snabb och kompetent vård utan att belasta akutmottagningarna och sedan sängplatser borde vara ett av politikernas primära mål. Vad har vi SKL till om deras uppgift är att samarbeta och ta fram nya förslag på hur vi ska försöka stoppa en galopperande sjukvård där personalen försvinner, vårdplatserna blir färre och allt fler misstag görs. För patientsäkerheten är hotad på många ställen. Men det är klart ”bara vi får fler specialistsjuksköterskor” så löser det sig säkert. Som om ”vanliga” sjuksköterskor inte skulle vara kompetenta nog. Det är så här herr Wikström att väldigt många sjuksköterskor har valt att inte läsa vidare eftersom det inte ger någonting som helst lönemässigt. När jag påbörjade en specialistutbildning som jag senare hoppade av fick jag höra på skolan att detta gjorde man för att man var intresserad och ville förkovra sig, inte för att få någon vidare löneökning. Vad är det för signaler att ge? Jag känner oerhört många sjuksköterskor som arbetat i många år och som är väldigt kompetenta, och det är ett stort hån mot alla dom när sjukvårdsministern aviserar att lösningen till bättre vård är fler specialistsjuksköterskor. Helt ärligt tycker jag han ska komma ner på jorden och golvet, ta in en expertisgrupp av aktivt arbetande sjuksköterskor och låt dom berätta hur det är, och vad de tycker borde göras.