"Förvrängd spegelbild"

 

Jag tittar mig i spegeln

och försöker se det du

förmedlar till mig, om mig.

 

Jag ser år som satt sina spår,

och linjer som numera

är allt mer markerade.

 

Men du ser något annat.

Du ser ett hot

som bara velat dig väl.

 

Du ser elakhet och spioneri

där mina steg överlever

begäret som aldrig var mitt.

 

Jag skakar lite lätt på huvudet

och undrar hur dina tankar

kunnat ta dig dithän.

 

Är det verkligen Jag som

möter min själs ögon

i spegelblank yta? 

 

Jag låter dig gå så spegeln

slipper imma igen av självförakt

av illusionen skapad ur ditt inre.