"Backspegeln"

 
 
När vi återvänder till något
letar vi efter det vi såg
förra gången
istället för att söka 
det nya som stundens
ögon erbjuder.
 
Så mycket vi missar
om vi alltid söker
efter det vi 
redan sett en gång.....