Misch - Masch

Oflyt i ett flytande hav av misch - masch får hjärnans bojor att ömsom lyftas ömsom sänkas. Tunnlar snärjer kroppens frihet och ordens kamp förlöjligar den egna strävan efter självrespekt. Utan cirklar finns inga hjul att springa i, men utan evighetens cirkel förblir vi våra egna spöken... ....i ...
Visa fler inlägg