"Mannen utan synliga sår"

Jag ser en man med stelt ansikte vars tårar sakta avdunstar i distansens hålrum och som i resignation accepterar det kärlekslösa livet. Han som sprudlat på sitt eget sätt låter numera orden om visioner och drömmar sakta falna i det hans kärlek lever ett liv i periferin. Sida vid sida i det han ...
Visa fler inlägg