Allmänt komplex PTSD

Att leva med komplex PTSD

Introduktion Jag har varit en fungerande individ i samhället. Jag har vuxit upp, utbildat mig, gift mig, fått barn, skilt mig. Jag har goda vänner och ett arbete, och har inte belastat samhället på något nämnvärt sätt. Mina själsliga sår har implementerats i min person, och det är bara när jag ...
Visa fler inlägg