Allmänt kärlek, paradox

Kärlek?

 
Är den sanna Kärleken en paradox,
eller är det bara det vi med våra sinnen
upplever som Kärlek som är en paradox?
 
Är våra sinnen mer trovärdiga
än den subtila känslan där vi
kapitulerar inför något högre
som bara kräver avskalat mod
och inte inre vetskap?
 
Om det finns en villkorslös Kärlek
till något högre, 
är den då uteslutande utopisk för det
ickenåbara, eller kan den transformeras
till en mellanmänsklig känsla?
 
 
Tankar en vanlig onsdag i ett regnigt Lund en förmiddag i november.