Allmänt acceptans, innerlighet, tacksamhet

Livet är gott

 

Jag är en person som försöker se både och i saker. När det finns något som påverkat till sorg finns det också en motsats till det. Alla erfarenheter går att ta med sig som något gott vidare i livet. Så också en besvärlig barndom.

 

Det finns människor som stått mig nära och som gjorde så att dagar förgylldes på ett sätt som gjorde dom mer speciella än för andra som för det mesta hade det bra när jag var liten. Jag har en förmåga att se gott i det lilla. Njuta av det som finns runt omkring som är där bara för att göra mig glad. Sådant som vi kanske tar som naturligt. Det nyfödda bladet i maj månad. Eller när jag stannar upp på gatan tittar upp mot det stora blå och bara tar in stundens välvilja. Jag värdesätter harmonin jag också har inom mig, och jag tar inget för givet.

 

Livet är en utmaning och det är upp till mig vad jag gör med dessa utmaningar. Jag har en genuin glädje och tacksamhet som jag hoppas jag kan förmedla till andra. I min yrkesroll som sjuksköterska vet jag hur det är att vara i en utsatt situation och försöker på så sätt att ge mina patienter en extra klapp på armen och stanna upp med blicken en liten stund längre. Jag försöker att aldrig glömma att se dem och om jag gör det försöker jag reparera det dagen efter.

 

Jag ser inte begränsningar i vad som ”går att göra” för vem är det som sätter de begräsningarna på mig? Det är i så fall bara jag själv och varför ska jag undanhålla något för mig själv som jag tror kan vara gott? När rädslan väl släpper från det inre så finns bara de fria valets möjligheter kvar. Världen står öppen och väntar och jag bestämmer själv hur jag vill ha min morgondag. Visst kommer jag att känna sorg, men sorgen är en del av livet som får lov att finnas där om den bara blir accepterad.

 

Stoltheten och styrkan som finns där inom mig kanske kan ge någon annan något gott. Kanske kan jag ge någon ett hopp att ta itu med sitt eget, eller någon kanske slipper känna ensamhet i en tung erfarenhet. Vi är alla här för vår egen sak, men vi är också här för varandra. Både när det gäller att sprida glädje men också för att se och ta hand om när livet för tillfället kan vara lite tufft. Livet är gott även om det vissa dagar är svårt att se. Livet är gott.