Allmänt Vårdkris, bemanningsföretager vinst, etik, politiker, riksdagsval

Var är politikerna som värnar vården?

 

Jag hoppas att sjukvården kommer att bli en av de stora valfrågorna i årets val. Den har varit uppe och vänt vid tidigare val, men så när det börjar dra ihop sig så är det ändå ett annat ämne som får större utrymme.

Anledningen till att jag hoppas på att sjukvården får stort utrymme är att det måste bli ett slut på spiralen där sjuksköterskor och annan vårdpersonal säger upp sig på grund av missnöje i sin arbetsmiljö. När vårdpersonal säger upp sig därför att de fått en utmattningsdepression tillsätts platsen med bemanningspersonal. De arbetstagare som är kvar på enheten får en allt större belastning för att den inhyrda personalen inte kan utföra alla arbetsuppgifter. Så är spiralen igång och går allt fortare.

 

De enda som vinner på detta är vinstdrivande bemanningsföretag. Jag är en av dem som under några års tid valt att arbeta inom den branschen. Dels för att lönen är högre och dels för att jag kan disponera min tid på ett sätt som passar mig bättre, men jag ser allt mer hur detta upplägg inte kommer att hålla i längden, och att det inte är bra för en vård som vi borde vara stolta över.

 

Just idag sitter jag på ett uppdrag i en liten kommun i Sverige där tre fjärdedelar av sjuksköterskestaben sagt upp sig. Här är jag som aldrig arbetat i denna kommunen innan, och som behöver en inlärningsfas på grund av ett helt nytt dokumentationssystem. Och om två veckor åker jag hem igen. Med mig arbetar en sköterska som blivit tvångskommenderad från en annan enhet i kommunen och som inte kan rutinerna, och ytterligare en är en sedan tidigare fast personal som fick en utmattningsdepression, och som nu arbetar som bemanningssköterska med förbehåll att inte behöva göra vissa arbetsuppgifter. Ordinarie stab är sju stycken sjuksköterskor, och kvar är vi tre haltande kompetenta förmågor.

 

Enhetschefen inte är utbildad inom vårdbranschen vilket betyder att hen inte möjligen kan ha förståelse för de arbetsuppgifter vi har, och i förlängningen det som landar i patientsäkerhet.

När jag började knorra för konsultchefen på företaget om ohållbar arbetssituation, och att bra kvalitet inte kunde upprätthållas pratade jag för döva öron för hen är utbildad ekonom.

”Vill du jag ska prata med enhetschefen” frågade hen.

”Nej,” sa jag, ”för varken ditt eller enhetschefens perspektiv är det samma som mitt, och jag har inte ork eller tid att gå in på, för mig, självklarheter”.

 

Svetten på min ena kollega rann och blicken var uppgiven när hon berättade att hon inte visste om hon skulle orka komma i morgon. Den andre kollegan hade redan sina krav och kvar står jag som också känner att denna arbetsuppgift är mig övermäktig. Ska jag utsätta min hälsa och min legitimation för att skydda en kommuns anseende?

 

De pengar som borde gå till sjukvården hamnar hos privata företag som inte har förståelse för vårdens etik och säkerhet. Ska vi ha bemanningsföretag så borde det vara med konsultchefer som arbetat inom vården och som har förståelse för de situationer vi blir utsatta för, och enhetscheferna inom vården borde också ha en legitimation. Kvalitet handlar om förståelse för arbetstagaren, att kunna prioritera utifrån behov. Kvalitet handlar inte heller om att tänka på företagets vinst framför patienters och vårdpersonals välbefinnande.

 

Vården är inte som vilket företag som helst. Vården är en levande organism som behöver följsamhet, insyn och kompetens. Det skrivs ibland att kvaliteten på vården blivit sämre sedan bemanningssköterskornas intåg, men jag undrar det. Jag är övertygad om att det mer handlar om att det är fd företagsledare som tagit över som sjukhusdirektörer och i sin iver att tjäna pengar ser patienter och personal som en bit av ett löpande band.

 

I förlängningen har man anställt enhetschefer som inte har kunskap om vårdens förutsättningar, och man har tagit in hyrföretag som drivs av personer utan anknytning till vården. Ge personalen en skälig lön som står i proportion till deras akademiska utbildning så behöver inte personalen fly till bemanningsföretag för att få den lön de är värda från början.

 

Jag hoppas verkligen att vården kan få bli en stor fråga i årets valrörelse, och jag utmanar härmed alla partier att våga ta upp den glödheta frågan som handlar om hur vi ska säkra kvalitet, arbetsglädje och stolthet för alla de som i sitt arbete har tredje person i fokus.