Allmänt autonomi, basal omvårdnad, egetansvar, tillitsbaserad omvårdnad

Tillitcentrerad omvårdnad

När man idag går sin utbildning till sjuksköterska får man lära sig att se patienten ur ett holistiskt perspektiv. Vad är det då som gör att detta förhållningssätt gentemot våra patienter på många ställen inte existerar när vi väl kommer ut på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning? Kanske är ...
Visa fler inlägg