"Semipermeabel blindhet"

Vi har sett varandras sårbarhet, men har inte haft verktygen för att se att det den andre behöver är det vi själva ber om.
Visa fler inlägg