"Semipermeabel blindhet"

 

 

Vi har sett varandras sårbarhet,

men har inte haft verktygen för att se

att det den andre behöver

är det vi själva ber om.