Misch - Masch

 
Oflyt i ett flytande
hav av misch - masch
får hjärnans bojor
att ömsom lyftas
ömsom sänkas.
 
Tunnlar snärjer
kroppens frihet och
ordens kamp förlöjligar
den egna strävan
efter självrespekt.
 
Utan cirklar finns
inga hjul att springa i,
men utan evighetens
cirkel förblir vi
våra egna spöken...
 
....i ett flyende misch - masch.