Allmänt komplex PTSD, nationella riktlinjer, sjukvård

PTSD i sjukvården

Jag har just gått på mitt kvällspass och en kollega ger mig muntlig rapport. Hon går igenom en patients sjukdomshistoria: ”Hon har hypertoni, hyperlipidemi och PTSD. ” Vilken typ av PTSD har hon”, frågar jag med blicken fortfarande sänkt mot pappret framför mig. Det blir tyst i rummet och jag ...
Visa fler inlägg